088 9 929 591 abiproekti@gmail.com
2

Описание на проекта

Сградата се намира в гр.Русе

Представлява едноетажно едноотворно хале с размери в план 12x36m.

Изградена е изцяло от метална конструкция със стенно и порквино ограждане от сандвич панели

Детайли

  • Застроена площ, кв.м: 450
  • Разгъната застроена площ, кв.м: 450
  • Етажи: 1
  • Разходна норма на метал: 27,5 кг./m2