088 9 929 591 abiproekti@gmail.com
1

Описание на проекта

Тази сграда е проектирана като комбинация от монолитно изграден сутерен и скелетно-гредова дървена конструкция. Това придава на сградата изключителна устойчивост. Същата позволява да бъдат извършвани промени в разпределението на етажите в последствие, без да се нарушава конструкцията на сградата.

Цялостното проектиране е насочено в посока постигане на максимално енергоспестяващи качества.
Проектираната и изградена сграда е съобразена с всички законови условия по действащото законодателство в страната. За същата има пълна строителна документация и е подписан Акт обр. 14.

Детайли

  • Застроена площ, кв.м: 672
  • Разгъната застроена площ, кв.м: 672
  • Етажи: 1