088 9 929 591 abiproekti@gmail.com
1

Описание на проекта

Проекта има за цел облгагородяване на терена около сградата на кметството в гр.Борово

Ремонтирани са входа към сградата, тротоарите, добавено е облагородяване.

В процеса на проектиране се изгради цялостен 3D Модел на сградата.

Детайли

  • Сградата на кметство в гр.Борово